Zbytiny – hřbitov

pamětní deskaV červnu 2011 byl ve Zbytinách před kostelem odhalen informační panel připomínající práci a zručnost místních kameníků. Tento panel byl realizován naším spolkem.

Na Šumavě proměnit úhor v úrodné políčko znamenalo pro celou rodinu místních osadníků sbírat a ukládat kamení na hranice pozemků. Kamenné snosy představují esteticky působivý krajinný prvek a cenný biotop pro drobné živočichy a suchomilné rostliny. Nejčastějšími horninami ve snosech a stavbách na Křišťanovsku a Zbytinsku jsou přeměněné horniny, především různé typy rul a granulit. Ve zdejší krajině byl zručnými dělníky kámen využit pro stavbu chalup. Vzhledem k různé velikosti kamení musely být zdi široké 60 – 100 cm a místo malty se používal jíl. Na krovy, šindelovou krytinu a stropy se používalo dřevo z místních lesů.
Zručným kameníkům neunikly v okolí ojedinělé výskyty drobných těles zvláštní horniny. Jedná se o hlubinnou vyvřelou horninu tmavošedé až černé barvy s bělavými zrny živce, ojediněle křemene. V hornině převládá tmavá slída (biotit) a amfibol. Vzhledem k pestrosti mineralogického složení má hornina řadu pojmenování a mezi nejznámější patří prachatický diorit, což je v současnosti i její obchodní označení. Dříve se užívaly názvy křišťanovský syenit, černá žula, glimmerdiorit (slídnatý diorit). Dnešní názvosloví vychází ze současných analýz minerálního složení.
Barva, celistvost a snadná opracovatelnost místního dioritu umožnily kameníkům vytvořit řadu rozmanitých výrobků pamětní deskaužitečných nejen v běžném životě ale i umění: koryta všech velikostí, plotové sloupky, stání pro koně, schody atd. Pro sakrální účely vytvářeli kameníci nejčastěji boží muka a kapličky, kamenné kříže, křtitelnice a stavební prvky kostelů.

Řemeslná zdatnost i umělecké cítění místních kameníků na Křišťanovsku i Prachaticku se odrazilo zvláště na tvorbě náhrobků. Na místním hřbitově se jedná o rozličný povrchový dekor a podstavců, leštěné plochy, ornamenty a ozdobné písmo. Mezi jedinečné kamenické výtvory místních kameníků patří vytesané kalíšky přímo v náhrobku.

Značná část kamenických výrobků na hřbitově ve Zbytinách pochází z kamene vytěženého v lomu na jižním svahu vrchu Vysoká mýť v údolí Lučního potoka u Křišťanova. Lom byl využíván s přestávkami od 19. století a mimo jiné poskytl materiál i pro významná sochařská díla v Čechách, například sochu sv. Václava v Příbrami. V 90. letech dvacátého století byly práce v lomu na několik let obnoveny. V současnosti není lom v provozu a vstup je zakázán.

hřnitov Zbytiny

hřnitov Zbytiny

V červnu 2012 se nám podařilo doplnit informační panel před hřbitovem ve Zbytinách. Druhá strana tabule byla využita k prezentaci botanických druhů vyskytujících se blízkém okolí. Připomínáme i zejména jarní pestrost květin vykvétajících přímo na hřbitově.