Uhlíkov-Uhligsthal ve VÚ Boletice

Mezi naši spolkovou činnost patří i péče o kapli na Greabergu v části bývalé obce Uhlíkov od podzimu roku 2011. Potomci bývalých obyvatel nemají patrně tolik příležitostí sem zajíždět a věnovat kapli tak častou péči. Kapli jsem objevil v roce 2010, kdy jsem se poprvé vydal na Knížecí stolec a na zpáteční cestě můj pohled zachytil malou bílou stavbu tyčící se na protilehlém kopci. Když jsem ke kapli vystoupal, toto místo si mě okamžitě získalo. Mimořádnost výhledů ať už do údolí zaniklého Uhlíkova a na vybíhající masiv Knížecího stolce nebo do údolí Vltavy tzv. Mrtvého luhu i na hraniční hřeben Plechého se Smrčinou Vás také jistě zcela pohltí.
Za měsíc jsem se již vydal ke kapli se srpem a celé okolí vysekal neb kaple byla zarostlá v trávě, měla rozbité dvěře a uvnitř nafoukané listí.
V letošním roce tj.2011 jsme se sem vydali s menší skupinkou a věnovali okolí větší péči, kaple byla opět pohlcena kopřivami, travou a náletem.
Uhlíkov

Historie kaple na Greabergu v Uhlíkově:

Greabergská kaple září v novém kabátě (1996)

Co nám zanechali předci chceme i nadále dle našich sil uchovávat a opečovávat. To platí také pro náš svatostánek boží. Kaple na Greabergu je posledním památkou na Uhlíkov, který byl v roce 1956 vypálen při natáčení jednoho českého filmu. Památník v tehdejší uzavřené zóně trpěl přírodními vlivy a plundrováním komunistické armády. Dřívě to byl středobod denního rodinného života rodiny Schneider, nájemců tehdejšího Freibauernhofu. Svatostánek sdílel od roku 1822 osudy s Uhlíkovskými a dodával jim sílu a vytrvalost při různých zkouškách. Bylo to místo často navštěvované, většinou o nedělích a svátcích, jak starými tak mladými. Pravnuci rodiny Schneider stejně tak jako bývalí osadníci si splnili prostřednictvím renovance kaple Matky boží jedno velké přání. Radost a sváteční nálada uchvátila všechny návštěvníky, kteří znovu spatřili toto místo v novém kabátě. Gustav Uretschlaeger, iniciátor, děkuje svým krajanům za finanční podporu pro záchranu této památky. Pochvalu si zaslouží především Gert Fenzl, syn Marille Fenzl, roz. Uretschlaeger, který obnovil vstupní dveře. Marille Fenzl a Mitzi Ortner, kterým můžeme poděkovat za vnitřní a květinovou výzdobu a dále děkujeme našemu uměleckému malíři Bertlu Mulerovi, který vyzdobil kapli náboženskými motivy a popsal. Do obnovy bylo dáno mnoho úsilí, idealizmu a srdečnosti. 5.8.1996 po sváteční bohoslužbě v Želnavském farním kostele se shromáždili Uhlíkovští na hoře Greabergu. G. Uretschlaeger pozravil původní obec a pronesl vzpomínku připravenou Gretou Rankl. Uzavřel slavnost svojí básní Dahoam am Greaberg, prostřednictvím které promluvil všem ze srdce. Souhlasné zvuky se linuly ze všech stran. Nejdelší cestu měla Mitzi Schumertl s mužem. Přijeli ze švédska. Také ti, kteří svoji vlast znali pouze z vyprávění svých rodičů byli u toho. Pan děkan Honsa se pokusí pokud dovolí jeho síly doplnit církevní vysvěcení kaple. Už teď mu vzdáváme srdečné díky. Doufáme současně, že kaple na Greabergu povede k dalšímu častému setkávání Uhlíkovských a že Bohorodička bude stále nad nimi držet ochrannou ruku.(zdroj: Glaube und Heimat 1996, překlad: MUDr. Rudolf Baloun)

Uhlíkov

Naše kaple na Greabergu v Uhlíkově padla za oběť vandalizmu (2001)

Greabergská kaple u Freibauernhofu v Uhlíkově prožila těžkou chvíli. Byla v podstatě poslední památkou, která upomínala na zničený Waldhofendorf a připomínala nejstarší známky osídlení Uhlíkova. Ještě žijící vnuci nájemců Freibauernhofu (Schneiders) zachránili kapli před zřícením a obnovili ji před 4 lety s pomocníky a mecenáši z bývalé vesnice. Nejméně jednou v roce pořádali Uhlíkovští procesí ke svému mariánskému svatostánku, který jim připomínal tragický osud v minulosti zkvétající vesnice. K vysvěcení kaple došlo v roce 1996, kdy se setkala většina Uhlíkovských u svého památníku a cítila se opět v kruhu svých sousedů a přátel doma. Bohužel se při letošní návštěvě naskýtal nepěkný pohled na vyrabovaný svatostánek. Sourozenci Schumertlovi ze Záhvozdí objevili jako první bezbožnými vandaly zničenou kapli. Po prvotním zklamání a rozčilení se usnesli Uhlíkovští, že znovu kapli obnoví, aby se zachovala živá památka na kdysi vzkvétající vesnici. Doufáme, že se zde odsunutí budou moci často setkávat a Matka boží bude nad nimi držet stále svou ochranou ruku. (zdroj: Glaube und Heimat 2001, překlad: MUDr. Rudolf Baloun)

Uhlíkov