Historie

Historie spolku v bodech:

1.  Krátce po sametové revoluci v roce 1989 se sešli ochranáři Československé republiky, Německého spolku ochrany přírody a Rakouského spolku ochrany přírody a vzájemně se dohodli na spolupráci v oblasti Šumavy

2. Ochranáři z jednotlivých států se začali scházet, a to střídavě na území ČR, Rakouska nebo SRN.

3. Schůzky pak vyústili v návrh zřídit samostatný spolek česko-rakousko-německý pro oblast Dunaje a Šumavy.

4. Tuto myšlenku pak vzal za svou pan Rudolf Sturm, bývalý pracovník dolnobavorské vlády v Landshutu. Navázal styk s českými a rakouskými vedoucími dobrovolných spolků a na schůzce koncem roku 1992 byl v Pasově ustanoven spolek pod názvem „Zelené srdce Evropy“.

5. Volba předsedů byla provedena tak, aby každý stát zastupoval pověřený pracovník svazu. Za českou stranu ČSOP to byl Dr. Lhotský, za rakouskou stranu A. Dorfner, předseda hornorakouského svazu ochrany přírody v Linci a za německou R. Sturm.

6. Prvním úkolem bylo vypracování stanov, registrace spolků v příslušných státech a založení účtů.

7. Ve spolku byly ustanoveny pracovní skupiny, které pak začaly samostatně pracovat a o své činnosti podávaly zprávy předsedům respektive předsednictvu.

8. Předsednictvo se scházelo opět při střídání míst v jednotlivých státech. Ze strany dolnobavorské vlády byla vytvořena trvalá podpora podobně jako i ze strany MŽP, kde čelným představitelem byl tehdejší vedoucí odboru OP MŽP Ing. Urban.