Expozice Chvalšiny

V rámci projektu „Síť environmentálních, informačních a poradenských center na Šumavě“ zřídil náš spolek geologicko botanickou expozici v Muzeu Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách. Tématem, obsahem, ale i geograficky vhodně navazuje na stávající výstavu. Partnerem po odborné stránce zpracování expozice se stala Správa CHKO Blanský les. Expozice byla situována do suterénních prostor muzea s krásným kamenným klenbovým stropem. V šesti tématicky zaměřených blocích se návštěvníci muzea mohou seznámit s geologickými poměry Chvalšinska, historií těžby a hornické činnosti,s flórou a vegetací jakož i s živočišnými obyvateli daného území. Samostatný blok je věnován evropsky významné lokalitě Svatý Kříž, ležící v těsném sousedství Chvalšin a také významu vhodného hospodaření v krajině pro výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů. Oproti projektovému plánu tak byla expozice ještě navíc rozšířena o blok zoologický a ekologický.